O KONFERENCI

Konferencí navazujeme na její úspěšný první ročník, který jsme zorganizovali na podzim roku 2020 s názvem Finanční konference - Finanční řízení jako nástroj konkurenční výhody malých a středně velkých firem. Ten v nestabilní covidové době nabídl podnikatelům možnost zamyslet se nad různorodými finančními nástroji a možnostmi financování rozvoje svého podnikání. První ročník konference navazoval na průzkum Finanční řízení a financování, který poukázal na nejčastější chyby menších firem, které jim brání v rozvoji a větší prosperitě.

Letošní konference se opět bude věnovat problematice financí. Pokračujeme v hlavním poslání konference a tím je představit firmám atraktivní spektrum různorodých možností a jejich kombinace pro financování rozvoje podnikání. Dále pak propojování různých názorů, přístupů a lidí napříč dílčími segmenty finančního zprostředkování a podnikání obecně.

Chceme však jít dále. Jak už napovídá anglický název, uchopíme finance nejen jako nástroj, ale i formu energie umožňující podnikatelům a manažerům realizovat své cíle na cestě ke smělé vizi. Chceme se soustředit na to, jak konkrétně mohou různé způsoby financování přidávat hodnotu při realizaci ambiciózních podnikatelských záměrů.

PRO KOHO

Konference je určena komukoliv, kdo ocení rady, tipy a inspiraci ze světa financí. Kdo potřebuje vědět, kam se ubírají finanční trhy, jaké jsou současné makroekonomické souvislosti a jaký dopad má covidové období na další vývoj ekonomiky.

Ze široké cílovky specifikujeme majitele malých a středních firem, rychle rostoucích firem, manažery velkých společností, zakladatele startupů... vizionáře, kteří chtějí predikovat směr vývoje svého podnikání a držet otěže řízení své firmy pevně v rukou.

PŘÍNOSY

 • důležité informace a predikce

 • praktické rady a tipy významných osobností finančního světa

 • zajímavá inspirace

 • navázání nových kontaktů a networking

NOVINKY LETOŠNÍHO ROKU

 1. hybridní forma konference, tedy možnost připojení online není plánován jako alternativa, ale jako jedna ze dvou možností účasti na konferenci.

 2. mnohem větší prostory, které v případě obnovení přísnějších covid opatření umožní velké rozestupy a tím i řádné bezpečí pro účastníky konference

 3. v úvodu představení partnerů formou elevator pitch pro usnadnění následného networkingu

 4. meetpoints pro snadnější nalezení zajímavých kontaktů

 5. znásobení programu o konkrétní rady a tipy VIP osobností ze světa financí

 6. rozšíření odpoledního programu na 4 různá stage, v nichž bude probíhat 8 workshopů či menších přenášek

 7. matchmakingová zeď

 8. úchvatný catering doplněný o produkty zajímavých regionálních firem, které jsme podpořili v rámci strategického projektu Podnikavý region

Aula VŠB - TUO, 17. listopadu, 708 00 Ostrava-Poruba

Parkování: ANO

Hromadná doprava: ANO

Tram: 7, 8, 17

Bus: 40, 43, 58