Řečníci

navratil

DAVID NAVRÁTIL

David je hlavním ekonomem České spořitelny a ředitelem Ekonomických a strategických analýz. Předtím působil v České národní bance. Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě. Jeho komentáře můžete sledovat na Twitteru nebo na LindkeIn. Má dvě děti a rád tráví volný čas na horách.

VLADIMÍR BAAR

Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. je předním českým odborníkem na politickou geografii a geopolitiku, v letech 2004-2007 byl rektorem Ostravské univerzity. Specializuje se na postsovětský a indopacifický prostor a jeho geopolitický, geokulturní a geoekonomický pohled na globální procesy v souvislostech je inspirací pro mnoho studentů. Jako na odborníka se na něj obracejí česká média (ČT, Prima CNN News, Český rozhlas a další), aktivně se angažuje ve vzdělávání seniorů a učitelů. V současné době působí na Ostravské univerzitě spolu s manželkou Barbarou, má tři syny. Volný čase věnuje cestování a budování sbírkového arboreta.

RADKA ŠUŠKOVÁ

Radka je jednatelkou ve společnosti New Dimension, s.r.o. Pracuje jako mentorka a interim manažerka ve firmách, kde jejím zadáním je řídit změny. Ať už se jedná o krizové nebo rozvojové řízení, nastupuje s jasným cílem, kterého má spolu s majiteli dosáhnout. Vystudovala přírodovědeckou fakultu v Olomouci a má za sebou 17 let vlastního podnikání a 28 let manažerské praxe. Je oblíbenou moderátorkou kulatých stolů a konferencí, při kterých má možnost setkávat se se zajímavými osobnostmi z různých oblastí. Ve volném čase si nejvíce užívá cestování, divadlo a podniká lumpárny se svým 3 letým vnukem.

TOMÁŠ KUBÍČEK

Tomáš je díky svým zkušenostem ve společnosti BDO zodpovědný za IT poradenství nadnárodním společnostem i vybraným klientům veřejné správy a zdravotnictví. Zaměřuje se na digitální transformaci pomáhající klientům lépe využívat dostupné technologie a data pro lepší obsluhu zákazníků, pro lepší rozhodování a samotné řízení firmy včetně souvisejících změn v procesech, postupech a firemní kultuře. Celý svůj profesní život se věnuje poradenské činnosti v oblasti IT a v manažerském poradenství. Před nástupem do BDO prošel několika globálními poradenskými a IT společnostmi, kde realizoval celou řadu projektů v Čechách i v rámci Evropy. Specializoval se na rozsáhlé transformační projekty, adopci technologií firmami, digitální transformaci firem, procesní změny jakož i na zvyšování výkonnosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.

JAN PANUŠ

Jan je brněnský konzultant pomáhající českým a slovenským firmám s implementací RAYNET CRM. Díky konzultacím byznysu má možnost detailně sledovat fungování firem. A svoje zkušenosti a RAYNETí know-how předává na školeních a seminářích dál.

ADÉLA HRADILOVÁ

Adéla je členkou představenstva MSIC a koordinátorem přípravy a implementace aktivit, služeb a programů na podporu malých a středních firem/start-upů v rámci „Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje“. Má dlouholeté zkušenosti s grantovým poradenstvím pro inovativní malé a střední firmy nejen z České republiky, zejména v oblasti mezinárodních grantů financovaných z rámcového programu Horizont 2020/HorizonEurope a dalších unijních programů jako např. EIC Accelerator, Eurostars a kaskádové financování. Vystudovala politologii a Evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Druhý titul má z Univerzity v Athénách. Předtím než přišla do Ostravy působila několik let na Evropské komisi a poté na JIC v Brně. Mezi koníčky patří objevování různých zákoutí Evropy, v čemž ji zdárně sekunduje syn Matyáš. Když potřebuje nabrat novou energii a inspiraci, sáhne po dobré knize.

KATEŘINA MANLEY

Kateřina je Head Of Investmnet v dceřiné společnosti Seed Starter České spořitelny. Přes 10 let se pohybuje ve světě venture kapitálu a private equity, ale v minulosti pracovala i pro česko-americký travel startup. Baví ji kombinovat energii a pružnost mladých firem se sílou a dlouholetou expertizou České spořitelny.

PETR VOSTRÝ

Petr několik let pracoval v podnikové sféře a zažíval tak bankovní business z druhé strany. Věnoval se např. revitalizaci a záchraně firem ve finančních problémech a zkušenosti, které jako krizový manažer získal, pak opakovaně použil i ve své bankovní praxi. V České spořitelně začínal jako analytik. Od analytické práce se postupně posunul do oddělení risku, korporátního byznysu a nyní vede tribe Korporátní Engagement, což obnáší správu klientských dat, vývoj nových produktů a péči o firemní klienty. Aktuálně se aktivně zapojuje i do startupové scény v rámci dceřiné společnosti Seed Starter České spořitelny anebo programu Ment2Grow. Petr je i aktivní mentor (například platforma DoToho!) a můžete ho potkat i mezi studenty na VŠE.

JAN BENEŠ

Honza působí jako konzultant ve společnosti Erste Grantika Advisory, a.s. Vystudoval přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity se specializací na regionální rozvoj. Během své téměř dvacetileté praxe se podílel na realizaci řady rozvojových projektů a aktivit na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Velmi dobře se orientuje v dotačním prostředí pro soukromý i veřejný sektor a klientům pomáhá vyhledávat dotační příležitosti pro realizaci jejich projektových záměrů. Jako regionalista a patriot má motivaci přispívat k rozvoji ČR, respektive Moravskoslezského kraje, kde již přes čtyřicet let žije. Svůj volný čas nejčastěji věnuje cestování a četbě literatury faktu.

VERONIKA MUROŇOVÁ

Veronika je součástí největší konzultační firmy v oblasti práce s talenty Korn Ferry a má na starosti strategické HR projekty v České a Slovenské republice. Podílí se také na globálních projektech souvisejících s rozvojem lídrů a talentů a jejich přípravou na budoucí výzvy. V minulosti působila 12 let v ocelářské firmě ArcelorMittal na pozici personální ředitelky a dalších manažerských pozicích, kde byla zodpovědná za rozvoj talentů v regionu střední a východní Evropy s více než 20 000 zaměsnanci. V ocelářském sektoru aktivně podporovala inovace a zabývala se přípravou zaměstnanců na budoucí výzvy spojené s automatizací, digitalizací

ERIK ODVÁŘKA

Erik je zakladatel a vedoucí konzultant Digiplant s.r.o. Zabývá se inženýringem, procesní optimalizací a digitalizací výrobních firem s důrazem na šetrné zacházení s energiemi. Působil 10 v zahraničí ve výzkumu a vývoji v oblastech automobilního, leteckého průmyslu a oblasti energetických strojů. Následně vedl oddělení podnikových informačních systémů v globálním průmyslovém koncernu. Vystudoval elektrotechniku na VUT v Brně. Volný čas tráví na horách, zahradě a historických památkách.

LUKÁŠ KALVODA

Lukáš v současné době působí na pozici Business Innovation Managera ve společnosti MSIC, kde se zaměřuje na rozvoj firem a jejich udržitelnost. Díky technickému a následně ekonomickému studiu se vydal obchodním směrem. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti obchodu a business developmentu a poslední roky propojuje své zkušenosti s udržitelností, kterou vnímá jako příležitost pro firmy dělat věci jinak a lépe. Odkrývá slabá místa a hledá úspory tam, kde mají firmy provozní slepotu s ohledem na ESG. Udržitelnost = Efektivita. Efektivita mezi zdroji na vstupu, procesy uvnitř firmy a zdroji na výstupu.

RADIM UHER

Jsem Uher a Radím. Radím firmám, které chtějí organizovaný a plánování růst, rozvíjet se a komunikovat se svými zákazníky a partnery. Vedu marketingovou agenturu Dva Mluvčí, kde spravujeme online kanály, tvoříme obsah a vše stavíme na srozumitelné strategické práci. Marketingové strategie píšeme pro firmy, které mají vlastní produkt, dostaly se do bodu, který ukázal, že mají místo na tomto světě a chtějí vzít budoucí události pevněji do rukou a nespoléhat tolik na dobrou konstelaci hvězd a všeho pozemského. S klienty se soustředíme na dobrou diagnózu, popíšeme srozumitelně principy, které udají budoucí směr a přidáme k tomu taktiky, kterými vytyčíme cestu. Výstup, který po mě zůstane je přehledný. Klienti znají jednotlivé části jejich strategie tak, aby ji mohli ladit a aby ji porozuměl každý, od koho to očekávají. Markeťáci z týmu, agentury, investoři.

ROBERT SOUDNÝ

Robert je spoluzakladatelem a CEO technologického startupu wflow.com, který založil v roce 2018 společně se svými přáteli a bývalými kolegy. Nápad vyvíjet vlastní technologii, která by usnadnila každodenní práci s účetními doklady vzešla z jeho dlouholeté kariéry na pozicích účetního a finančního manažera. Společně se svým týmem vyvinuli cloudové řešení, které dokáže ušetřit 40-80 procent času práce s účetními doklady. Dává tím prostor účetním i manažerům věnovat se skutečně důležitým činnostem.

JÁN HOVANČÍK

Ján je Product Manager působící v České spořitelně, kde se specializuje na automatizaci interakcí klientů s bankami v prostředí systémů, které používají. Své zkušenosti získal nejen v bance, ale také na pozici Product Ownera a developera pro různé startupy na domácím i mezinárodním trhu. Kromě toho je aktivním přispěvatelem k více open-source projektům a s radostí předává své know-how jako mentor. Mimo pracovní povinnosti rád čte sci-fi knihy a čerpá nové nápady z různých inspirativních podcastů.

THANH CHAU

Thanh je spolumajitelem společnosti Vosime.cz, která je jednou z nejúspěšnějších franchisingových společností u nás. Inovace v gastru nebo růst v krizi, tohle všechno Vosíme.cz umí. Thanh vystudoval VŠB - TUO. Mezi jeho největší koníčky patří cestování.

MICHAL MATOUŠEK

Michal je marketingový nadšenec, který stál u zrodu značky Vosíme.cz. Marketingu se začal věnovat jako samouk, když jeho kamarádi založili první pobočku pizzerie Vosíme.cz, nabídl se, že jim bude za slevu na pizzu pomáhat se sociálními sítěmi. Z této kamarádské spolupráce se stal full time job a marketing po 7 letech vede společně s dalšími třemi kolegy a několika externisty.