Program

ÚVOD A PITCH PARTNERŮ

Osobní představení partnerů konference formou svižných elevator pitch usnadní následný networking. 

PŘEDNÁŠKY

Ing. DAVID NAVRÁTIL 

 1. Název: V pasti ekonomiky středních příjmů.
 2. Čas: 9:15 hod.
 3. Otevřeme společně téma konference v jeho makroekonomických souvislostech.
 4.  

Prof. RNDr. VLADIMÍR BAAR, CSc.

 1. Název: Světová ekonomika v nové studené válce.
 2. Čas: 9:45 hod.
 3. Studená válka přináší nejen politické, ale i ekonomické soupeření a změny v obchodních vztazích. Evropa dlouho sázela na globalizaci, nyní se musí přizpůsobit nové situaci. Nebude to jednoduché – světové ekonomické těžiště se přesunulo do pacifického prostoru a jeho součástí je i nový strategický soupeř Čína. Co to pro Evropu znamená?
 4.  

Ing. TOMÁŠ KUBÍČEK

 1. Název: Křižovatky na cestě k inteligentní automatizaci
 2. Čas: 11:15 hod.
 3. Jak funguje softwarový robot (RPA) a co vše firmám směrem přináší? Jaké jsou aktuální trendy v digitální analýze a optimalizaci procesů? V poslední době jsou nástroje inteligentní automatizace čím dál frekventovanější, proto nebudou chybět inspirativní ukázky optimalizace z realizovaných projektů a nastínění reality českých podniků.
 4.  

Ing. THANH CHAU

 1. Název: Zasmát se cizímu neštěstí, nebo zatleskat úspěchům?
 2. Čas: 15:00 hod.
 3. Podnikatelský příběh, který přiměje k zamyšlení i pobaví. Vzlety i pády. Fuckup i úspěch. Nahoru a dolů. O to všechno se s vámi podělíme. 
 4.  


PANELOVÁ DISKUZE

 1. 1. PANELOVÁ DISKUZE: „Peníze snáze odcházejí, než přicházejí.“, Jan Amos Komenský
 2. Čas: 10:30 hod.
 3.  

Z jakých různých zdrojů můžete čerpat finance pro vaše projekty? V čem je pro vás výhodná spolupráce s bankou a jak tuto spolupráci maximálně vytěžit? Co udělat pro to, aby se vám v podnikání ještě více dařilo a vaše finance byly zdravé? Na tyto a další otázky se pokusíme najít odpověď v panelové diskusi s experty České spořitelny a Moravskoslezkého Inovačního centra na granty i na finance vůbec, ať už jste startup nebo zavedená firma. Pojďte diskutovat o tom, u kterých zajímavých projektů můžeme spojit své síly.

 1. Kateřina Manley, Head of investment ČS  https://www.linkedin.com/in/katerina-manley-20a4595/
 2. Petr Vostrý, Tribelead of Corporate Engagement Tribe ČS https://www.linkedin.com/in/petr-vostry-328b474/  
 3. Adéla Hradilová, CSO MSIC https://www.linkedin.com/in/hradilova/
 4. Jan Beneš, projektový manager Erste Grantika Advisory
 5.  
 1. 2. PANELOVÁ DISKUZE: Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit.“, Charles Darwin
 2. Čas: 11:30 hod.
 3.  

Je Vaše firma připravena čelit externím výzvám a aktuálním potřebám zákazníků? Umí využít nových příležitostí a vytěžit maximum z vnitřního, mnohdy skrytého potenciálu? K nalezení odpovědí na tyto otázky a k získání inspirace, co změnit, Vám pomohou naši odborníci z oblastí digitalizace, environmental, HR a marketing. Pojďte spolu s námi bojovat s provozní slepotou a udělat první krok k nové etapě Vašeho podnikání.

 1. Veronika Muroňová, Senior principal KornFerry https://www.linkedin.com/in/veronika-muronova-9849b722/
 2. Erich Odvářka, jednatel Digiplant https://www.linkedin.com/in/erikodvarka/
 3. Lukáš Kalvoda, Business Innovation Manager MSIC https://www.linkedin.com/in/luk%C3%A1%C5%A1-kalvoda-62b69734/
 4. Radim Uher, CEO Dva Mluvčí https://www.linkedin.com/in/radimuher/
 5.  

HR: Věříte, že investice do lidského kapitálu mají stale nejvyšší ekonomický přínos? Je schopnost vytvářet inovační prostředí něco, co umíme všichni nebo se jedná o úzkoprofilovou kompetenci? Jak připravujte svou organizaci na změny spojené s automatizací, digitalizací a robotizaci? Jak pracujete s lidmi, kteří se stanou “obětí” modernizace společnosti? Na výsledcích studí, ale i praktických příkladech si probereme řešení, která mohou pomoct i Vám.  

Digi: Lze firmu efektivně digitalizovat, zvýšit informační rozhled zaměstnanců a snížit chybovost jejich práce za současného snížení nákladů? Zrychlit a zeštíhlit procesy uvnitř firmy nebo zkrátit čas vývoje a výroby? Je možné v rámci obchodního modelu vynechat zbytečné mezičlánky bez přidané hodnoty? Jak pracovat s daty a využít je ke změně a optimalizaci chodu podniku?  Na případových studiích si ukážeme, jak optimalizovat celý proces zakázkové náplně Vašeho podniku, počínaje dodavateli až po dodávku zboží a služeb klientům.

Envi: Jak si poradit se zvýšenými náklady na energie a vodu při udržení současného standardu? Jak diverzifikovat zdrojový mix, optimalizovat provoz výrobní technologie a řešit provoz a modernizaci budov? Víte, jak využít zelených dluhopisů, zeleného financování či příležitostí zelené transformace? Jsou Vám známy pojmy jako uhlíková stopa, ESG či klimatická neutralita? Na cíle Green Deal připadnou tisíce miliard eur ročně v rámci strategie udržitelných financí. Na příkladech místních malých a středních podniků si můžeme ukázat, jak opatření v oblasti šetrného hospodářství s energiemi přispěla ke snížení jejich spotřeby, utlumila nárůst nákladů a přispěla k inovaci podnikatelských modelů.

Marketing: Pro zvládnutí krize je klíčové znát strukturu marketingu, vnímat role jednotlivých nástrojů a znát jejich přínosy a slabiny. Jak optimalizovat marketingové aktivity aniž by se chaoticky řezalo naslepo? Podle jakých klíčů a postupů měníte parametry a složení marketingových aktivit? Vyhodnocujete je podle správné metodiky nebo se spoléháte na intuici? Vnímáte marketing jako investici nebo náklad a jakou roli mu ve svém podnikání přisuzujete? Na konkrétních příkladech si vysvětlíme, jak efektivně optimalizovat, aby přílišné snížení nákladů nevedlo k zahození dosavadní investice a zároveň aby náklady na marketing nebyly velkorysé příliš. 

workshopy

 1. 1. Workshop pro všechny, kdo chtějí dělat věci jinak, Raynet
 2. Čas: 13:15 hod.
 3.  

Zákaznická péče není jen nákladové středisko, ale nedílná součást obchodního procesu. Dnes totiž vyhrávají ti, kteří zákazníkům jen neprodávají, ale kteří o ně skutečně pečují. To je jeden z gamechangerů, o kterých vám povíme a představíme “aha” momenty, které jsme zažili při budování týmu podpory v RAYNETu.

 • Kdo si z workshopu odnese nejvíc?
 • – Ti, kdo řídí nebo budují byznys
 • – Každý, kdo přichází do styku se zákazníkem
 1. – Všichni, kteří chtějí dělat věci jinak
 2.  
 3. Workshopem Vás provede:
 4. Jan Panuš, CRM Consultant Raynet https://www.linkedin.com/in/jan-panus-a14894a7/
 5.  
 1. 2. Workshop o netušených možnostech spolupráce s renomovaným korporátním partnerem, Česká spořitelna
 2. Čas: 14:00 hod.
 3.  

Chcete znát výhody a mnohdy netušené možnosti, které nabízí spolupráce s renomovaným korporátním partnerem? Zajímá vás, jak probíhají vstupní jednání a jaká cesta vás čeká, než vdechnete společnému projektu život? 

 1. O své zkušenosti s úspěšným společným projektem se s vámi podělí:
 2. – Kateřina Manley, Head of investment ČS  https://www.linkedin.com/in/katerina-manley-20a4595/
 3. – Ján Hovančík, Third Party Interactions Product Owner ČS https://www.linkedin.com/in/janhovancik/
 4. – Robert Soudný, CEO wFlow https://www.linkedin.com/in/robertsoudn%C3%BD/
 5.  

A mezi tímto bohatým programem nás čeká výborné občerstvení, networking a spousta dalších rad a inspirací našich skvělých partnerů u jejich meetpointů.

Na závěr vám nabídneme shrnutí Davida Navrátila a slosujeme dárky z naší tomboly.

Těšíme se na Vás!

Organizační tým Beyond Finance 2023